Luxury Hotel

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Nha Trang    Điện thoại: (058) 3527158 / 3127159    *Hotline: 0903 720 106

Đặt phòng khách sạn


Superior1.700.000 VNĐ